Zapraszamy do projektu osoby powyżej 30 roku życia bierne zawodowo lub bezrobotne

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od III 2021 do X 2022 średnio co miesięcznych turach lub do pozyskania założonej liczby uczestników projektu. Projekt zakłada 12 grup.

Nabór do projektu odbywa się następującymi etapami:

1 tura rekrutacji od 30 marca 2021 do 30 kwietnia 2021 

Wydłużenie 1 tury rekrutacji do 31 maja 2021 r

2 tura rekrutacji od 01 czerwca 2021 do 30 czerwca 2021

3 tura rekrutacji od 01 lipca 2021 do 31 lipca 2021

4 tura rekrutacji od 01 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021

5 tura rekrutacji od 01 września 2021 do 30 września 2021

6 tura rekrutacji od 01 października 2021 do 31 października 2021

7 tura rekrutacji od 01 listopada 2021 do 30 listopada 2021

8 tura rekrutacji  od 01 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021