Projekt skierowany jest do osób:

1)  w wieku 30 lat i więcej;

2)  pozostających bez pracy – bezrobotni i bierni zawodowo

3) zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: chrzanowski, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski;

w szczególności:

  • osoby 50+
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • kobiety
  • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym)